Allmänna villkor

Denna sida innehåller Maria L by MöllerbergLjungs allmänna villkor. Vänligen läs genom dem noggrant innan du beställer produkter av oss. Genom att beställa produkter från vår webbshop har du också godkänt våra allmänna villkor.

Genom att göra en beställning hos Maria L by MöllerbergLjung garanterar du att du har fyllt 18 år eller att du har dina föräldrars godkännande för ditt köp. Inga av dessa allmänna villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter. Inga andra villkor eller ändringar i de befintliga villkoren är bindande om de inte skriftligen är godkända och undertecknade av oss.


Personlig information

All personlig information du lämnar oss (eller som vi erhåller) i samband med ditt köp hanteras av Maria L by MöllerbergLjung. Den personliga informationen används till att säkra leveranser till dig, kreditbedömning samt för att tillhandahålla erbjudanden och information om våra produkter. Informationen du lämnar är bara tillgänglig för Maria L by MöllerbergLjung och Tictail och delas inte med någon/några tredje part/parter. Du har rätt att se informationen som finns om dig och innehar alltid rätten att radera eller ändra den. Genom att acceptera Maria L by MöllerbergLjungs villkor godkänner du ovanstående.


Force Majeure

Händelser som står utanför Maria L by MöllerbergLjungs kontroll betraktas och hanteras som force majeure. Med detta menas att Maria L by MöllerbergLjung är befriat från att fullfölja kontraktsbundna överenskommelser. Exempel på sådana händelser är politisk händelse eller utelämnande, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, eld eller översvämning, sabotage, olycka, krig, naturkatastrof, strejk eller utebliven leverans från leverantör. Force majeure innefattar också politiska beslut som påverkar marknaden och produkter negativt - till exempel restriktioner, varningar, bannlysning etcetera.


Betalning

Alla produkter förblir i Maria L by MöllerbergLjungs ägande till full betalning är gjord och genomförd. Tillämpat pris är det gällande det datum du genomför din beställning. Innan köpet godkänns tillkännages eventuell fraktkostnad och andra avgifter. Om du är under 18 år måste du ha dina föräldrars godkännande för att handla av Maria L by MöllerbergLjung.

Alla överföringar som genomförs via Maria L by MöllerbergLjung går genom tredje part för att säkerställa ditt skydd. Kortinformation lagras inte och hanteras med SSL kryptering. Vänligen läs allmänna villkor för det valda betalalternativet då det är ansvarigt för transaktionen.


Lokala skatter och avgifter

Notera vänligen att lokala skatter och avgifter kan förekomma (såsom skatt på köpta/sålda varor och tullavgift) beroende på var du bor. Dessa avgifter ligger på kundens egen bekostnad.


Cookies

Maria L by MöllerbergLjung använder cookies enligt Electronic Communications Act, vilken trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil med information som sparas på din dator och hjälper webbsidan att identifiera och spåra användaren. Cookies skadar inte din dator, består enbart av text, kan ej innehålla virus och upptar praktiskt taget ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: tillfälliga cookies och cookies som sparas permanent på din dator. 

Den vanligast förekommande typen av cookie är en tillfällig cookie. Under tiden du besöker hemsidan förser vår webbserver din webbläsare med en unik identifikationslinje så att du inte förväxlas med andra besökare. En sådan tillfällig cookie lagras aldrig permanent på din dator och försvinner så snart du stänger din webbläsare. För att kunna använda Maria L by MöllerbergLjung på bästa sätt och utan problem måste du godkänna cookies.

Den andra typen av cookie sparas permanent på din dator. En sådan typ av cookie används för att kartlägga hur besökare flyttar sig runt på webbsidan och används bara för att ge besökare bättre service och hjälp. Textfilerna kan raderas. På Maria L by MöllerbergLjung använder vi denna typ av cookie för att kunna följa din varukorg och för att kunna föra statistik över våra kunder. Informationen som sparas på din dator är endast ett unikt nummer som inte har någon länk till personlig information.


Övrig information

Maria L by MöllerbergLjung reserverar sig för rätten att ändra information, inklusive (men ej endast) prisuppgifter,  teknisk specifikation, villkor för köp och produkterbjudande utan förvarning. Av händelse att en produkt är slutsåld äger Maria L by MöllerbergLjung rätten att avboka beställningen och att på bästa sätt återbetala eventuella avgifter. Maria L by MöllerbergLjung ska också i sådant fall informera kunden om en likvärdig ersättningsprodukt om sådan finnes.

Tictail AB är inte ansvarigt för något innehåll, någon interaktion eller någon överföring gjord på http://mollerbergljung.tictail.com.


Alla frågor: webbshop@mollerbergljung.se